Taistelupetankki
Kisakalenteri
Touko 2024
MTKTPLS
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 1 2

Ei tulevia tapahtumia.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
Suomen Taistelupetankki ry (STPL ry)

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Ville Könönen
Kilterinkulma 2 E 13
01600 Vantaa
puh. 050 303 2315

3. Rekisterin nimi
STPL ry:n (1) jäsenrekisteri, (2) rekisteri STPL-liiton kilpailutuloksista, (3) postitusrekisteri ja (4) jäsenseurarekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
(1) Yhdistyslain 11§ mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa. Jäsenrekisterissä on tiedot Suomen Taistelupetankki ry:n jäsenyhteisöistä ja yhteyshenkilöistä. Rekisterin tietoja käytetään jäsenpalvelujen hoitamiseen sekä liiton toiminnasta ja tapahtumista tiedottamiseen.

(2) Rekisterin tarkoitus on myös ylläpitää luetteloa STPL ry:n kirjautumista edellyttäville internetsivuille käyttäjätunnuksen tehneistä henkilöistä ja mahdollistaa sivujen käyttäminen.

(3) Rekisteriä käytetään STPL ry:n postitusten osoitteistona (tiedotuslehti, materiaalipostitukset ja sähköiset uutiskirjeet). STPL ry:n postituslistat perustuvat jäsentietoihin sekä tiedotusmateriaalia itse tilanneiden henkiöiden ilmoittamiin tietoihin.

(4) Rekisterin tarkoituksena on ylläpitää tietoja liiton eri luottamustehtäviin osallistuneista henkilöistä sekä heidän tehtävistään.

5. Rekisterin tietosisältö
(1) Nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, salasana, kilpailutulokset

6. Rekisterin tietolähteet
(1) Rekisterin tiedot perustuvat STPL ry:n kilpailutoimintaan osallistuneiden henkilöiden antamiin tietoihin. Kaikki tiedot päivitetään pyynnöstä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Minkään rekisterin henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilön erillistä suostumusta. Lista STPL ry:n jäsenyhteisöistä on julkinen.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Käyttäjärekisterin tiedot tallennetaan www-palvelintilan toimittajan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, jotka täyttävät Viestintäviraston määrittelemät vaatimukset teletiloille (Tärkeät tilat). Tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.